Scoreboard

Place Team Score
1 oreos 1873
2 GNZL 1873
3 DarkEagle 1873
4 nachinho3 1873
5 asterixco 1873
6 socialk@s 1873
7 bicacaro 1873
8 Arsenics 927