Scoreboard

Place Team Score
1 DarkEagle 927
2 oreos 927
3 socialk@s 927
4 nachinho3 927
5 GNZL 927
6 asterixco 927
7 Arsenics 927
8 bicacaro 927